Serebral İflic bədənin hansı hissələrinin hərəkətinə təsirlər edə bilər?

49

Serebral iflic bədən hissələrinin hərəkətinin təsirinə görə növlərə ayrılır:

Kvadriplegia (kvadri=dörd) – eyni zamanda hər iki qol və hər iki ayağın hərəkəti məhdudlaşır (adətən uşaqda gövdənin hərəkəti də təsir altına düşür)

Diplegiya/ikitərəfli (di=iki) – hər iki qol və ya hər iki ayaq təsirlənir (adətən aşağı ətraflarda daha çox təzahür edir)

Hemipleqiya /birtərəfli (hemi=yarım) – bədənin birtərəfli zədələnməsi (sağ qol, sağ ayaq).